Thông báo kế hoạch học trực tuyến cho sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Để đảm bảo tiến độ học tập của các bạn sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Nhà trường quyết định sẽ mở các lớp họp online qua ứng dụng Zoom cho sinh viên của trường. Lịch học sẽ được giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo trên nhóm, đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc.

Read more