Vì sao các môn thi tốt nghiệp THPT 2020 có điểm trung bình cao hơn năm 2019?

Đây là thành công đặc biệt của kỳ thi được tổ chức trong mùa đại dịch COVID-19. Thông qua kết quả thi, phản ánh về công tác coi thi, chấm thi, có thể khẳng định đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được tổ chức thắng lợi, không có tiêu cực xảy ra.

Read more