Phân tích phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020

Ngày 27/8, Bộ GDĐT đã công bố Phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020, các thí sinh có thể tham khảo để có những căn cứ cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, nhìn chung, điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển ở mức trung bình-khá, trong đó tổ hợp Toán-Vật lý-Hóa học điểm trung bình là 21,46 điểm; tổ hợp Toán-Hóa-Sinh điểm trung bình là 20,36 điểm; tổ hợp Toán-Vật lí-Tiếng Anh điểm trung bình là 20,07 điểm; tổ hợp Ngữ văn-Lịch sử-Địa lí điểm trung bình là 18,5 điểm; tổ hợp Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh điểm trung bình là 18,19 điểm.

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Hóa học cho thấy, có tổng số 284.854 thí sinh, điểm trung bình là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm.
Phân tích phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 2.
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cho thấy, tổng số thí sinh là 540.279, điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.
Phân tích phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 3.
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho thấy, tổng số thí sinh là 745.527, điểm trung bình là 18,19 điểm, điểm trung vị là 18,3 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.
Phân tích phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 4.
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Tiếng Anh cho thấy, tổng số thí sinh là 276.896, điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm.
Phân tích phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 5.
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học cho thấy, tổng số thí sinh là 284.011, điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *