GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI – Mã trường CDD0122


1. Giới thiệu chung

Trường Cao đẳng Y Hà Nội là cơ sở giáo dục khối ngành Y tế, Chăm sóc sức khỏe trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đồng thời, chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Y tế. Tổ chức và hoạt động của Trường tuân theo Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại số 40 ngõ 20 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trường Cao đẳng Y  Hà Nội cùng với các trường đào tạo khối Y, Dược của Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Hà Nội và lân cận.

Ngành nghề đào tạo:
– Ngành Dược
– Ngành Điều dưỡng
– Ngành Chăm sóc sắc đẹp

Cơ sở đào tạo:
– Trụ sở chính: Số 40, Ngõ 20 Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội;
– Cơ sở đào tạo: Số 20, Tôn Thất Tùng, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội (Đối diện ĐH Y Hà Nội);

2. Chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ

  • Chức năng:

– Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế, Chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội.
– Mục tiêu: Đào tạo cán bộ có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có sức khỏe và thích ứng tốt với công việc.

  • Nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế theo nhu cầu của xã hội.
– Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học lao động sản xuất, dịch vụ khoa học công nghệ.
– Liên kết với cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.
– Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, tài sản và các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo đời sống, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội trong nhà trường và địa phương.

  • Phương châm:

Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất;  Nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội; đảm bảo tính giáo dục toàn diện, lấy thực hành kỹ năng nghề là chính, coi trọng giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, rèn luyện ý thức  tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe.

3. Định hướng phát triển

Trường Cao đẳng Y Hà Nội với mục tiêu, định hướng, phát triển bền vững là địa chỉ tin cậy đào tạo cung ứng nguồn nhân lực cho ngành Y tế, dịch vụ chất lượng cao.

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các Trường Cao đẳng của thành phố Hà Nội và của Nhà nước.

Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề Nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao; tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp phát triển Y tế Thủ đô Hà Nội và khu vực.