ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 MÔN HÓA HỌC

MÃ ĐỀ 205

ĐÁP ÁN 205


41 A
42 D43 C44 C45 D
46 D47 A48 D49 C50 C
51 B52 C53 D54 A55 D
56 A57 C58 B59 A60 B
61 A62 C63 D64 C65 D
66 D67 D68 A69 D70 A

ĐÁP ÁN 206

MÃ ĐỀ 217

ĐÁP ÁN 217

ĐÁP ÁN 222

ĐÁP ÁN 224

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *