Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI


  • BAN GIÁM HIỆU

DANH SÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, KHOA CHUYÊN MÔN

  • PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
  • PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
  • PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
  • PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG
  • KHOA Y
  • KHOA DƯỢC
  • KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP – THẨM MỸ